C C C C A+ A A- X

Електронно свидетелство за съдимост

С изменение на Наредба №8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (ДВ бр.14/2013г.) се въвежда възможност за издаване на електронно свидетелство за съдимост.

Електронното свидетелство за съдимост се издава от Министерство на правосъдието, след подаване на заявление по електронен път.

Електронно свидетелство за съдимост се издава само за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред.

Заявител може да бъде само физическо лице, на което е издаден квалифициран електронен подпис или друго средство по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Чрез него лицето се идентифицира при заявяване на услугата.

Електронното свидетелство за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.

Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерство на правосъдието интернет страница, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост се генерира в електронен формат, подписва се с електронен подпис на Министерство на правосъдието и се съхранява безсрочно в информационната му система . То е достъпно на обявената от Министерство на правосъдието интернет страница чрез предоставения код за достъп.

Заявленията за издаване на електронни свидетелства за съдимост, както и подробна информация, свързана с тази услуга са достъпни на специализираната интернет страница на Министерство на правосъдието – https://cs.mjs.bg/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация